Výrobný štítok býva umiestnený podľa typu vozidla v motorovom priestore , v oblasti pravých predných dverí alebo u niektorých typov vozidiel aj v batožinovom priestore . Jeho prevedenie nie je predpísané , môže byť kovový štítok nanýtovaný do karosérie , ale je možné sa stretnúť aj s prevedením na samolepiacej fólii .

Výrobné ( typový ) štítok na vozidle spoznáte tak , že obsahuje číslo VIN ( sedmnáctimístný znak ) , ktoré je tiež na karosérii .

Ak na uvedenom štítku nájde znak , ktorého skladba je e . . * . . / . . * . . . . * . . , Jedná sa s veľkou pravdepodobnosťou o osvedčenie o homologizácii typu ES ( globálnej homologizácii ) .

Výrobné ( typový ) štítok vozidla musí obsahovať kódové číselné a písmenové označenie výrobcu a typu vozidla – VIN ( Vehicle identification number – Identifikačné číslo vozidla ) . Na výrobnom štítku musí byť uvedené najmä tieto údaje : a ) najväčšia povolená hmotnosť vozidla , b ) najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy ( u ťažných vozidiel ) , c) najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na jednotlivé nápravy , d ) číslo schválenia technickej spôsobilosti k prevádzke .

Ak výrobca nemá pridelené číslo VIN , musí byť na výrobnom štítku uvedené tieto ďalšie údaje : a ) výrobca , b ) typ vozidla , c) rok výroby , d ) výrobné číslo .

VIN ( Vehicle identification number – Identifikačné číslo vozidla ) je medzinárodne jednoznačný identifikátor motorových vozidiel , spravidla vyrazený na štítku trvalo pripevnenom ku karosérii vozu alebo vyrazený do karosérie samotnej .