Návod k instalaci štítku:

Před instalací štítku zbavte místo nečistot a odmastěte např. lihem.
Odstraňte fólii chránící lepidlo.
Štítek aplikujte na očištěné místo a uhlaďte čistým hadříkem.
Lepidlo získá maximální přilnavost po 48 hodinách po aplikaci.
Před uplynutím této doby štítek nevystavujte vysoké zátěži.

Štítek neinstalujte na:
– místo s velkými výkyvy teplot. Maximální teploty: -10 °C až +60 °C
– místo přímo vystavené na slunečním záření
– místo ohrožené mechanickým poškozením. Např.: otěr kabeláže, odražení kamínků, uskladnění zavazadel.

Za poškození štítku nevhodnou instalací a manipulací neneseme žádnou odpovědnost.
Špatnou manipulací se rozumí: neodborná ražba do štítku, ražba přes tisk štítku, násilné ohnutí štítku (zejména u hliníkových štítků), nýtováním, vrtáním otvorů, aj.