Výrobní štítky na stroje a zařízení

Nedílnou součástí každého stroje je výrobní štítek, který určuje minimální informace o stroji, např. typ, model, rok výroby, výrobní číslo, certifikace apod.

Nabízíme výrobu hliníkových výrobních štítků na stroje a zařízení od 1 ks až po velké náklady. Individuální kalkulace na vyžádání.

Výrobní štítek pro identifikaci rozváděče dle ČSN EN 61439-3

Identifikační výrobní štítek rozvaděče musí obsahovat následující informace:

  • označení nebo ochrannou známku výrobce rozváděče;
  • typové označení nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné prostředky umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče;
  • prostředky určení data výroby; ČSN EN 61439-3;
  • jmenovitý proud rozváděče s použitím značky I nA např. I nA 250 A; stupeň ochrany krytem, pokud je větší než IP 2XC. Další údaje o rozváděči podle ČSN EN 61439-1 ed.2 kapitoly 5. musí být uvedeny v dodávané technické dokumentaci výrobce rozváděče.

Identifikační značení kabelové rozvodné skříně

Každá kabelová rozvodná skříň musí mít na vnější straně dveří trvalé umístění názvu nebo loga výrobce a dále musí být označena jedním nebo více identifikačními štítky s trvanlivým popisem, umístěnými tak, aby byly viditelné po instalaci skříně. Dle ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-1 ed.2 čl. 6.1 a ČSN 61439- 5 čl. 6.1 musí identifikační štítek vždy obsahovat následující informace:

  • označení výrobce nebo ochrannou známku výrobce (organizace přebírající odpovědnost za hotový rozváděč);
  • typové označení, výrobní číslo nebo jakékoliv jiné prostředky identifikace umožňující obdržet náležité informace od výrobce rozváděče;
  • prostředky určení data výroby; – ČSN EN 61439-5.